Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Parte

Vydáno: 28.12.2006 | Autor: | Zpět

 

Sdílená bolest - poloviční bolest. Prosíme, sdílejte s námi náš zármutek. 
 

V každičkém čase miluje přítel, zrodil se
bratrem pro doby soužení.
Přísloví 17:17

 

 

 

S hlubokým zármutkem oznamujeme všem příbuzným, 
kamarádům, známým a dobrodincům, 
že nás navždycky opustilo 
naše milované

 

PRASÁTKO.

Náš kamarád Prasátko se narodil někdy na jaře roku 2006 a brzy po narození našlo domov na loucké faře. Bylo všemi oblíbené, přítulné a hodné.
Svoji pozemskou pouť předčasně ukončilo o Velké noci na 25. prosince 2006, dva dny po tragickém přepadení dvěma hladovými jezevčíky.
Pohřeb se konal 25. prosince odpoledne v úzkém kruhu příbuzných a přátel u farní zdi (bez muziky, ale zato s knězem).

Budeš nám chybět, Prasátko! Budiž ti země lehká!

Prasátko 2 
sestra
P. Marian a P. Jeroným
kamarádi

 

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým