Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Ó Paní má ... (Popelka Nazaretská)

Vydáno: 12.10.2006 | Autor: | Zpět

V říjnu se spolu s celou církví modlíme růženec a rozjímáme o životě Panny Marie a Pána Ježíše.Panna Maria je pro nás stále vynikající Prostřednicí Božích milostí a inspirací života. Chceme si ji připomenout skrze klasické dílo.

Zveme všechny do našeho louckého kostela na recitační pořad

Ó PANÍ MÁ ...

s hudebním doprovedem
podle Václava Renče:

Popelka Nazaretská

Tento pořad se uskuteční 
v sobotu 21. října 2006 v 17 h.

Svým provedením navazuje na úspěšné pořady "Správně vidíme jen srdcem" (o Malém princi) a "O svatém Františkovi" provedených zde v minulých letech.

recitace:
Kamil Koula
herec Slezského divadla v Opavě
hudební doprovod
Richard Mlynář
Moravské divadlo Olomouc
nebo
Petr Stojan


Vstupné dobrovolné (věnováno na úhradu nákladů a na zaplacení opravy místních varhan)

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým