Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Návštěva Svatého otce u nás

Vydáno: 1.9.2009 | Autor: | Zpět

 

Blíží se návštěva Svatého otce. Byl jsem požádán o článek do znojemského zpravodaje - tak jsem něco napsal. Můžete si to přečíst.
 

Návštěva Svatého Otce u nás

 

Připravujeme se na setkání se Svatým Otcem. Píší o tom všechny noviny, mluví o tom nejrůznější lidé v televizi i obyčejní lidé na ulici, v hospodách či v domácnostech. Bude to významná a důležitá návštěva.

Co k tomuto tématu slyšíme? ? ?Kolik jenom bude ta návštěva stát! Kdo to zaplatí? Jak náročná bude ochrana bezpečnosti, bude potřeba více policistů než při návštěvě amerického prezidenta? Kolik lidí navštíví papežskou mši, bude jich víc než na koncertu Madony? Jak moc bude kvůli návštěvě omezena doprava, proč bude omezen provoz na dálnici?? A pokud se někdo kromě všech těchto ?podstatných? záležitostí dotkne i konkrétní osoby papeže, tak co zaznívá? Poukazování na německou národnost a s tím související naši národní nedůvěru. A neustálé zdůrazňování členství v hitlerjugend, jako kdyby ti, co o tom mluví, nebyli kdysi u nás členy komunistického Pionýra, kde byla mnohem větší možnost členství odmítnout. A občas zaznívá také srovnávání současného papeže s jeho předchůdcem, což by prý mělo vyznívat v Benediktův neprospěch, aniž by hodnotitel kteréhokoliv z papežů vlastně znal mimo mediální zprávy.

A jak se na papežskou návštěvu připravujeme my? Slyšeli jsme několik pastýřských listů našich biskupů. Již před několika měsíci byly rozdávány papežské obrázky s termínem návštěvy a modlitbou za její zdárný průběh. Modlíme se, ať už v našich kostelích či soukromě? Mluvíme o papeži, ale známe jej? A chceme jej znát? Vyšly už tři jeho encykliky. Kdo z nás je četl? Myslím, že by to byla nádherná a odpovídající příprava na setkání se Svatým Otcem ? proniknout do jeho myšlenek při četbě těchto encyklik.

V neděli 27. září bude v Brně velká mše sv. s papežem. Mělo by to být velké setkání Církve u nás, proto nemají být jiné mše sv. ve farnostech. Ti, kdo nemohou do Brna, mohou prožít krásu této chvíle společenství Božího lidu aspoň u televize. Překvapilo mě, jaké množství věřících lidí projevuje nezájem o osobní prožití papežské mše sv. přímo na místě. ?Vždyť si mohu vklidu sednout k televizi a nemusím někam jezdit brzy ráno, nebudu muset stát dlouhé hodiny na místě, tlačit se v davech lidí. A kdoví, jaké bude počasí. A ještě..., a tohle..?

Není to příliš mnoho výmluv? A proč se nevymlouvá Benedikt XVI.? Přemýšleli jsme o tom, co to pro něj znamená, přijet k nám? Při jeho věku a zdraví to již jistě není jednoduché. Kolik kilometrů překoná a času věnuje on nám. A kolik jsme ochotni dát my? Čím jsme si vlastně tuto návštěvu zasloužili? Proč zrovna k nám? Je tolik různých zemí na světě. Nenašli bychom jiné země, které by si této návštěvy vážily mnohem více? Asi k nám Svatý Otec nejede za odměnu. Říká se o nás, že jsme nejateističtější stát. A ještě se tím mnozí chlubí. Jak jsme přesvědčeni o své pravdě. ?Nechce nás snad někdo přijet poučovat? Jakým právem??

Svatý Otec nás nepřijíždí poučovat. I když by mohl. Jako náměstek Kristův nás přichází povzbudit, ujistit o Boží i své lásce, přichází se modlit s námi a za nás. Protože mu na nás opravdu záleží.

Buďme vděčni, snažme si již dopředu poznat papežovu osobnost třeba i přečtením některé jeho encykliky a upřímně se modleme, aby návštěva přinesla užitek nám i našemu národu.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým