Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Měli jsme dětský den - 11.6.2006

Vydáno: 11.6.2006 | Autor: | Zpět

Tak jsme dnes měli dětský den.

Co k němu v rychlosti říci? V 15 h odpoledne, kdy měl dětský den začít, tak tu byly asi 3 děti a k tomu asi 10 organizátorů. Zakrátko se ale počet dětí zhruba zdesateronásobil a program mohl začít.

 

Účastníků bylo dost, program byl připravený a zajímavý, počasí nádherné - vše se vydařilo a všichni byli spokojení. Děti soutěžily ve čtyrech družstvech, medaili a pěkné ceny si pak odnesl každý. Krásná byla i spolupráce s městskou policicí, jejíž zásluhou si mohl každý změřit, jakou rychlostí dokáže běžet a byla ke shlédnutí i ukázka sebeobrany. Připraveno bylo pro všechny chutné občerstvení všeho druhu a také na ohni opékané lákavé špekáčky.

Prostě krásný den, který nás všechny pěkně naladil a těšíme se zase někdy na něco podobného.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým