Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Koncert duchovní hudby 16. 9. 2007

Vydáno: 24.8.2007 | Autor: | Zpět

O víkendu 14. a 15. září se celé Znojmo chystá na tradiční vinobraní . V našem kostele zveme v neděli 16. září dopoledne na koncert duchovní hudby, který bude stát jistě za to - přijďte a nebudete litovat.
 

Farnost Znojmo-Louka
pořádá

Koncert
duchovní hudby

účinkuje

chrámový sbor z Tvarožné
sbormistr ing. Jan Sáraz

Koncert se uskuteční v neděli
16. září 2007 v 9.30 h
v kostele Sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie

 

Program:

A. Říhovský - D. N. Jesu Christi Regis
Dominica ultima octobris (Introitus, Graduale, Offertorium, Communio)

G. Verdi - Nabucco - Sbor židů

G. F. Händel - Buď Tobě sláva

W. A. Mozart - Ave verum corpus

J. Sáraz - Slavnostní mše (Kyrie, Offertorium, Benedictus, Agnus Dei)
- Ave Maria
- Madona - upraveno pro sbor

 

Srdečně zvou pořadatelé a členové sboru!

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým