Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Farní pouť do Lurd

Vydáno: 25.2.2006 | Autor: | Zpět

POUŤ DO LURD A LA SALETTE

Farní úřad Znojmo-Louka spolupořádá v roce 2006 pouť do mariánských míst ve Francii. Nabízíme Vám tento program:

1.den: odjezd ze Znojma v 15 hod, směr Rakousko, zastávka v klášteře Melk
2.den: Švýcarsko ? Montreux, Ženeva, Notre Dame de la Salette ? mše sv., nocleh 
3.den: Avignon - prohlídka, hrad Carcassonne, příjezd do Lurd - účast na večerním procesí, nocleh v hotelu
4.den: celodenní program v Lurdech?mezinárodní mše, křížová cesta,koupele, nocleh v hotelu
5.den: celodenní program v Lurdech ? po stopách Bernadetty , mše sv., nocleh v hotelu
6.den: Marseille ? bazilika Panny Marie, výlet lodí na ostrov If ? vězení hraběte Monte Christa, nocleh v hotelu
7.den: Monaco, Monte Carlo ? prohlídka s pobytem u moře, mše sv. v kostele sv.Devoty, večer odjezd do Itálie
8.den: průjezd Rakouskem, příjezd do Znojma v 11 hod.

Termín
Cena
30.4. -7.5.2006
5.650 Kč+20 ?

Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, 5x nocleh v hotelu, 3x snídaně, 2x oběd, 3x večeře, průvodce, doprovod kněze, zdravotní pojištění (léčebné výlohy, repatriace, zavazadla), příspěvek pro fr. Charitu 20 ?.

Osobní zkušenosti i fotografie z totožné pouti z loňského roku mohou poskytnout kněží z Louky.

Bližší informace k této konkrétní pouti naleznete zde.

Organizaci zajišťuje: 
CK Štěrba Zlín, Jílová 4579, 760 05 Zlín, tel. 577 141 068, 603 733 885
e-mail: cksterba.zl@volny.cz
Řk. farnost Znojmo-Louka, tel. 515 227 723, 736 523 600

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým