Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

4. adventní koncert - 19. 12. 2015

Vydáno: 14.12.2015 | Autor: | Zpět

4. Adventkonzert
4. adventní koncert

in der Kirche Mariä Himmelfahrt und St. Wenzel
in Znojmo-Louka 
v kostele sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie
ve Znojmě-Louce 

Samstag/Sobota 29. 12. 2015 um 17.00

Retzer Gesangverein
unter der Leitung von Prof. Mag. Herbert Lazarus
Klarinetten: Katharina Widhalm und Tobias Müllner

Pěvecké sdružení z Retzu
pod vedením Prof. Mag. Herberta Lazaruse
klarinety: Katharina Widhalm a Tobias Mülner

Program:

Jetzt fangen wir sum Singen an T. Reiser, Satz/úprava S. Singer
Das ist die stillste Zeit im Jahr N. Wallner, Satz/úprava S. Singer

Kommet, ihr Hirten

Volkslied aus Böhmen/česká lidová píseň, Satz P. Hofer-Vetter/H. Lazarus
Werst mei Liacht ume sein G. Glawischnig/G. Mittergradenegger
Transeamus usque Bethlehem J. Schnabel
Little Drummer Boy K. Davis/H. Onorati/H. Simeone
Dormi, dormi, bel bambin italienisches Weihnachtslied/italská vánoční píseň - Korsika
Go, tell it on the mountain Spiritual
Klarinetten: Adeste Fideles  
Grad dort Volkslied aus der Gottschee/lidová píseň z Kočevska, Satz/úprava A. Heiller
Narodil se Kristus Pán Volkslied aus Böhmen/česká lidová píseň
Freu dich, Erd und Sternenzelt Volkslied aus Böhmen/česká lidová píseň
Pásli ovce valaši Vokkslied aus Böhmen/česká lidová píseň
Engel singen Jubellieder Volkslied aus Frankreich/francouzská lidová píseň
Ehre sei Gott in der Höhe J.F. Doppelbauer

 

Retzer Gesangverein

(Gründendes Mitglied des Sängerbundes für Wien u. NÖ 1863)

Der Verein wurde im Jahr 1850 als "Retzer Männergesangverein" gegründet ist aber bereits viele Jahre ein gemischter Chor. Im Jahr 2008 wurde der Realität Rechnung getragen und der Vereinsname im Rahmen einer Statutenänderung auf "Retzer Gesangverein" geändert.

Im Laufe der Jahre wurde ein vielschichtiges Repertoire erarbeitet, wobei die Akzente auf dem Gebiet der Kirchenmusik, des Volkslieds und auch der Moderne liegen. Der Chor besteht aus ca. 40 Sängerinnen und Sängern. Schon auf Grund der Grenznähe gab es schon lange Zeit eine enge Beziehung zur Stadt Znaim in Mähren. Seit der Grenzöffnung gab es viele gemeinsame Projekte mit einem Orchester und mit Chören dieser Stadt.

Neben der regen Teilnahme am Retzer Kulturleben ist der Chor auch bei Veranstaltungen im In- und Ausland aktiv, unter anderem mehrfach beim Festival Musica Sacra, das abwechselnd in Österreich und in der Tschechischen Republik stattfindet.

 

Pěvecké sdružení z Retzu

(Zakládající člen Pěveckého spolku Vídeň a Dolní Rakousko 1863)

Sdružení bylo založeno roku 1850 jako „Mužské pěvecké sdružení z Retzu“, jedná se ale již mnoho let o smíšený sbor. Roku 2008 bylo přihlédnuto k této skutečnosti a název spolku byl statutárně změněn na „Pěvecké sdružení z Retzu“.

V průběhu let byl zpracován mnohavrstvý repertoár, přičemž je důraz kladen na oblast chrámové hudby, lidových písní ale také moderní hudby. Sbor tvoří přibližně 40 zpěvaček a zpěváků. Díky blízkosti k hranicím existoval již dlouho blízký vztah k moravskému městu Znojmu. Od otevření hranic proběhlo mnoho společných projektů s orchestrem a pěveckými sbory tohoto města.

Vedle čilé účasti na retzském kulturním životě je sbor aktivním také v rámci akcí tuzemských i zahraničních, mimo jiné se mnohokrát zapojil do Festivalu Musica Sacra, který se koná střídavě v Rakousku a v Česku.

 

 

Nach dem Konzertabschluss haben Sie Möglichkeit sich die Krippen- und Weihnachtsansichtskartenaustellung anzuschauen oder unsere romanische Krypta zu besichtigen.

Po skončení koncertu si můžete prohlédnout 
výstavu betlémů a vánočních pohlednic 
nebo navštívit románskou kryptu.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým