Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

2. adventní koncert - 9. 12. 2017

Vydáno: 4.12.2017 | Autor: | Zpět

 

Přijměte pozvání na náš letošní druhý adventní koncert - budete moci opět poznat krásu našich varhan. 
 

 

 

 

ADVENTNÍ HUDBA V KOSTELE

2. adventní koncert 
kostel sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie
Znojmo-Louka 

Sobota 9. prosince 2017 -17.00 h

VARHANNÍ KONCERT
Prof. JANA HORY

 

Program 2. adventního koncertu

 

Giovanni Gabrieli (ca.1555 - 1612)
Jubilate Deo a 8 voci 
Sebastian Aguilera de Heredia (1561 - 1627)
Obra de Primero tono
Tabulatura Jana z Lublina (okolo 1540)
5 částí
Georg Muffat (1653 - 1704)
Toccata undecima
Jan Zach (1713 - 1773)
Preludium c moll
Fuga a moll
Josef Ferdinand Norbert Seger (1716 - 1782)
Pastorell
Fuga de Tempore Natalis
Jan Křtitel Kuchař (1751 - 1829)
Adagio As dur
Pastorale C dur
František Xaver Brixi (1732 - 1771)
Preludium a fuga C dur
Pastorela C dur
Jiří Teml (nar.1935)
Loucká pastorela (první provedení)

 

JAN HORA (nar. 7. 12. 1936)
vystudoval Pražskou konzervatoř ve třídě prof. J. B. Krajse, hudební fakultu AMU ve třídě prof. Dr. Jiřího Reinbergera a vzdělání si rozšířil ještě na Franz-Liszt-Hochschule ve Výmaru u prof. J.-E. Köhlera. Již při studiu se zúčastnil mezinárodních varhanních soutěží, kde m.j. se stal laureátem Mezinárodní bachovské soutěže v Gentu v Belgii (1958) a Mezinárodní bachovské soutěže v Lipsku (1964). Koncertoval prakticky ve všech zemích Evropy, v USA a Japonsku, účinkoval na mezinárodních varhanních festivalech např. ve Stockholmu, Brémách, Bruselu, Göttingen, Pražském jaru. Spolupracuje s mnoha špičkovými orchestry (Česká filharmonie, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, SOČR a další)
Na Pražské konzervatoři vyučoval 1965 ? 2016, na hudební fakultě AMU zároveň 1977 - 2014, od 1995 jako profesor varhanní hry.
Často je zván do porot mezinárodních varhanních soutěží ? ARD v Mnichově, Mezinárodní bachovská soutěž ve Freibergu, v Erfurtu, soutěž M.Regera v Hamm, Ljubljana, Pražské jaro, Brno, Soutěž mladých varhaníků v Opavě.
Horův repertoár zasahuje do všech stylových epoch se zvláštním zaměřením na českou varhanní tvorbu. Nahrál pro firmu VIXEN varhanní skladby A. Dvořáka, J.B.Foerstera, L. Janáčka, B. Martinů, M. Kabeláče a A. Háby a staré české mistry J.Zacha, K. B. Kopřivu a J. K. Kuchaře.

Varhany v kostele sv. Václava ve Znojmě - Louce
byly postaveny Bernhardem Wollersem a Nicolasem Christeindlem kolem roku 1676 a podle současného názoru odborníků jde o nejstarší dochované varhany na Moravě. V polovině 18. století nástroj zvětšil pravděpodobně Ignaz Casparides    (o tzv. zadní pozitiv, II. Manuál). Další opravy uskutečnili znojemští varhanáři Josef Silberbauer, Ignaz Reinold a další. Varhany mají dva manuály, pedál, 21 rejstříků, přetahovací manuálovou spojku a krátkou oktávu jak v manuálu, tak v pedálu. Do dnešní doby se dochovaly téměř v původním stavu, a tak i dnes můžeme obdivovat krásu jejich barokního varhanního zvuku.

 

Před koncertem i po něm je možno navštívit výstavu betlémů, 
prohlédnout kostel i kryptu.
Přijměte pozvání.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým