Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

2. adventní koncert - 7.12.2019

Vydáno: 6.12.2019 | Autor: Soňa Kružíková | Zpět

VARHANNÍ KONCERT

IRENE ROTH-HALTER

(Švýcarsko)

7. 12. 2019 v 17h

kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava ve Znojmě – Louce

Johan Lorentz (1610-1689?)                     Präludium in d-Moll

Arnold Schlick (ca. 1460-1521)                 Maria zart

Matthias Weckmann (1616-1674)             Toccata primi toni

Dietrich Buxtehude (1637-1707)              „Nun komm der Heiden Heiland“

Johann Jakob Froberger (1616-1667)      Toccata in F

Andreas Nicolaus Vetter (1666-1709)       Choralfuge: „Nun komm‘ der Heiden Heiland“

Georg Muffat (1653-1704)                        Toccata prima in d-Moll

Christoph Druckenmüller (1687-1747)     Concerto in F (Allegro – Adagio – Vivace)

Justin Heinrich Knecht (1752-1817)         Thema mit 4 Veränderungen

Isfrid Kayser (1712-1771)                         Ouverture (Grave – Presto)

Johann Melchior Dreyer (1747-1824)       Sonate in F-Dur

                                                                 (Andante pastorell – Allegro vivace)

Franz Abt (1819-1885)                              „Ave Maria“

Theodor Grünberger (1756-1820)             Pastoral-Orgelstück

 

Irene Roth-Halter (Schweiz) studierte nach der Matura Klavier und Orgel an der Musikhochschule Zürich (Klavier bei H. Schicker, V. Pfenninger, Orgel bei H. Gutmann und H. Vollenweider). Sie schloss ihre Studien mit Lehr- und Konzertdiplom mit Auszeichnung ab. Weitere Studien folgten in Lausanne bei A. Luy (Orgel), E. Erkel und L. Nadelmann (Klavier). Daneben besuchte sie internationale Meisterkurse bei H. Vogel, G. Bovet, P. Kee, L.F. Tagliavini etc. für Orgel und bei V. Margulis für Klavier, bei H. Vogel und H. Sonnleitner für Cembalo, um sich vor allem in historischer Instrumentenkunde und Interpretationsweise weiterzubilden. Als Organistin war sie in Thalwil tätig und an der Basilika St. Ulrich in Kreuzlingen, 1999 wurde sie als Organistin zusätzlich nach Konstanz an die Stefanskirche berufen. Sie ist Musikdozentin an der Pädagogischen Hochschule Thurgau für Klavier und Orgel. Daneben widmet sie sich einer regen Konzerttätigkeit im In- und Ausland (Schweiz, Deutschland, Italien, Ungarn, Österreich, Holland, Rumänien etc.) als Organistin, Pianistin, Cembalistin und als Kammermusikerin. Sie ist Gewinnerin verschiedener Wettbewerbe (Migros Stipendienwettbewerb, Duttweiler Stiftung für Klavier, Orgelwettbewerb Nijmegen etc.).

Irene Roth-Halter (Švýcarsko) vystudovala klavír a varhany na hudební akademii v Curychu (klavír u H. Schickera, V. Pfenningera, varhany u H. Gutmanna a H. Vollenweidera). Studium ukončila pedagogickým a koncertním diplomem s vyznamenáním. Následovalo další vzdělávání v Lausanne u A. Luyho (varhany), E. Erkela a L. Nadelmanna (klavír). Kromě toho navštěvovala mezinárodní mistrovské kurzy varhanní pod vedením H. Vogela, G. Boveta, P. Kee, L.F. Tagliavini atd., klavírní u V. Margulise a hru na cembalo u H. Vogela a H. Sonnleitnera, aby se dále vzdělávala zvláště v historických nástrojích a dobové interpretaci. Jako varhanice působila v Thalwilu a při bazilice Sv. Ulricha v Kreuzlingenu, v roce 1999 byla také jmenována varhanicí v kostele Sv. Štěpána v Kostnici. Je profesorkou hudby na Vysoké škole pedagogické Thurgau se zaměřením na pro klavír a varhany. Kromě toho se věnuje čilé koncertní činnosti doma i v zahraničí (Švýcarsko, Německo, Itálie, Maďarsko, Rakousko, Holandsko, Rumunsko atd.) jako varhanice, klavíristka, cembalistka a komorní hudebnice. Je vítězkou různých soutěží (Stipendijní soutěž Migros, Duttweilerovo stipendium pro klavír, Varhanní soutěž Nijmegen atd.).

 

Po skončení koncertu si můžete prohlédnout
výstavu betlémů a vánočních pohlednic
nebo navštívit románskou kryptu.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým