Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

2. adventní koncert - 7. 12. 2013

Vydáno: 2.12.2013 | Autor: | Zpět

Prožíváme adventní období a pokračují naše adventní koncerty. Přijměte pozvání na náš druhý letošní adventní koncert. Jistě bude přitažlivý zvláště pro příznivce varhanní hudby.
 

ADVENTNÍ HUDBA V KOSTELE

2. adventní koncert 
kostel sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie
Znojmo-Louka 

Sobota 7. prosince 2013 -17.00 h

Varhanní koncert 
Michala Novenka

Program:

Johann Kaspar Ferd. Fischer (1656-1746)

Preludium a fuga C dur 
Ricercare pro tempore Adventu

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Malé preludium a fuga a moll
Fuga sopra il Magnificat
Jan Zach (1713-1773) Preludium a fuga c moll

Jan Křtitel Vaňhal (1739-1813)

2 fugy

Carolus Luython (ca. 1556-1620)

Fuga suavissima

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

Messa della Madonna
Toccata
Kyrie-Christe-Kyrie
Canzona dopo l´epistola
Ricercare dopo il Credo
Toccata per l´elevazione

Michal Novenko

Improvisace

Michal Novenko (* 1962) 
vystudoval na Pražské konservatoři a AMU skladbu, dirigování, varhany a hudební teorii. Varhany a improvisaci studoval u prof. Jaroslava Vodrážky a posléze u prof. Jeana Guillou v Paříži.
Nyní sám vyučuje na Pražské konservatoři a kromě toho vyučuje na universitách a na mistrovských kursech v Anglii, Francii, USA, Mexiku a JAR. Koncertuje po celé Evropě i v zámoří (např. na festivalech v Římě, Drážďanech, Hamburku, Wroclawi, Toruni, Sionu, Bourges, Warwicku, Philadelphii, Jeruzalémě a Mexico City).
Novenkovo varhanní umění je zachyceno na nahrávkách pro domácí i zahraniční rozhlas, televizi a na řadě CD. Nahrává pro prestižní britskou firmu Priory Records.

http:/www.novenko.iol.cz

Před koncertem i po něm je možno navštívit výstavu betlémů, 
prohlédnout kostel i kryptu.
Přijměte pozvání.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým