Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

2. adventní koncert - 5. 12. 2009

Vydáno: 1.12.2009 | Autor: | Zpět

I druhý adventní koncert nám jistě napomůže ke správnému prožívání adventu. Nenechme se honit a najděme si čas a pohodu třeba i pro koncert. Oslavme i takto sv. Mikuláše.
 

ADVENTNÍ HUDBA V KOSTELE

2. adventní koncert
KONCERT ROBERTA HUGA A VERONIKY PACÍKOVÉ
kostel sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie
Znojmo-Louka 

Sobota 5. prosince 2009 -17.00 h

Program:

adventní chorál
Mnozí spravedliví

Český anonym (18. stol.)
Fuga d moll

Adam Michna z Otradovic (1600-1676)
Hle přijde Pán
Rosu dejte nebesa shůry

Diderik Buxtehude (1637-1707)
Praeludium g moll

Alberik Mazak (1609-1661)
Sub tuum praesidium

Johann Jacob Froberger (1616-1667)
Fantasia Ut re mi fa sol la

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Domine Deus
(Gloria)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludium a Fuga BWV
(Dobře temperovaný klavír)

Antonio Vivaldi (1678-1741
Et exultavit
(Magnificat)

J.S.Bach/Český anonym (18. stol.)
Fuga h moll

Václav Karel Rovenský (1644-1718)
Maria pole vznešené
Maria daj dovolení
Přijdiž náš Vykupiteli

Robert Führer (1807-1861)
Cypřišové listy
(Dvě preludia pro varhany)

Franz Schubert (1797-1828)
Ave Maria

 

Robert Hugo - varhany
Na pražské AMU absolvoval obor hudební teorie a zároveň zde studoval hru na varhany u profesora M. Šlechty. Vedle toho je absolventem přírodovědecké fakulty UK v Praze (fyzikální chemie). Jako interpret, dirigent i teoretik se již po léta zabývá českým a jihoněmeckým barokem. Výsledkem jeho činnosti jsou zpravidla novodobé premiéry děl z této kulturní oblasti. Od roku 1992 vede soubor Capella Regia Praha, s nímž koncertně uvádí a nahrává převážně barokní hudbu české provenience. V roce 1998 pořídil mj. oblíbenou nahrávku České mše vánoční Jakuba Jana Ryby s Magdalenou Koženou pro firmu Deutsche Gramophon (další nahrávky pro Supraphon, Arta Recods aj.) Robert Hugo přednáší na Vysoké škole pro duchovní hudbu v Görlitz (Německo) a na Akademii staré hudby Masarykovy univerzity v Brně. V sezóně 1992-93 působil jako dirigent Národního divadla v Brně. Od r. 1991  je varhaníkem akademické farnosti v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze.

Varhany kostela sv. Václava v Louce 
byly postaveny Bernhardem Wollersem a Nicolaem Christeindlem kolem roku 1676 a podle současného názoru odborníků jde o nejstarší dochované varhany na Moravě. V polovině 18. století nástroj zvětšil pravděpodobně Ignaz Casparides (o tzv. zadní pozitiv, II. Manuál). Další opravy uskutečnili znojemští varhanáři Josef Silberbauer, Ignaz Reinold a další. Varhany mají dva manuály pedál a 21 rejstříků. Do dnešní doby se dochovaly téměř v původním stavu a tak i dnes můžeme obdivovat krásu jejich barokního varhanního zvuku.

Veronika Pacíková - soprán
Posluchačka 1. ročníku operního zpěvu u MgA. Ivany Mikeskové na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Od roku 2006 studuje na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor Teorie a provozovací praxe staré hudby a na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Učitelství pro střední školy a ZUŠ - obor Hudební výchova a zpěv. V letech 2006-2009 studovala zpěv na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci ve třídě prof. MgA. Ivany Mikeskové a od září 2009 pokračuje ve studiu zpěvu MgA. Hany Škarkové na Konzervatoři v Brně. V roce 2005 absolvovala Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy u Anny Barové. Věnuje se koncertní činnosti. V současné době se také zabývá koncertním provedením skladeb soudobých skladatelů v rámci festivalu Dny soudobé hudby v Praze a Mezinárodního hudebního festivalu současné akustické i elektronické hudby a multimediálních projektů v Brně. Pravidelně vystupuje na Znojemském hudebním festivalu a spolupracuje se soubory Capella Regia a s The Czech Ensemble Baroque. V tomto roce spolupracovala také s Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým