Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

2. adventní koncert - 4. 12. 2010

Vydáno: 29.11.2010 | Autor: | Zpět

 

Prožíváme adventní období a pokračují naše adventní koncerty. Přijměte pozvání na náš druhý letošní adventní koncert. Jistě bude přitažlivý zvláště pro příznivce sborového chrámového zpěvu.
 

ADVENTNÍ HUDBA V KOSTELE

2. adventní koncert 
kostel sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie
Znojmo-Louka 

Sobota 4. prosince 2010 -17.00 h

Sbor Notre Dame

Program:

Jan Campanus Vodňanský
(157-1622)
Rorando coeli
Erasmus Sartorius
(1577-1637)
Veni Creator

Thomaso Lodovico da Viadana
(1560-1627)

Exsultate iusti
Johann Joseph Fux
(1659/60-1741)
Ecce virgo concipiet
Francesco Durante
(1684-1755)
Vergin, tutto amor
Sergej Rachmaninov
(1873-1943)
Bogoroditse děvo
Jacob Handl-Gallus
(1550-1591)
Confirma hoc, Deus
Georg Friedrich Händel
(1685-1759)
What Though I Trace
(árie z oratoria Šalamoun)
Maurice Duruflé
(1902-1986)
Ubi caritas
Petr Eben
(1929-2007)
Ten klamný země lesk
(z cyklu Dva sbory na slova sv. Terezie)

Jan Křtitel Tolar (1620-1673)

Miserere
Et secundum multitudinem
Amplius lava me
Quoniam iniquitatem
Tibi soli peccavi
Ecce enim inniquitatibus
Ecce enim veritatem
Asperges me
Auditui meo

Miserere mei, Deus

Cormundum crea in me, Deus
Ne proicias me
Redde mihi
Domine, labia mea aperies
Quoniam si voluisses
Sacrificium Deo
Benigne fac, Domine
Gloria Patri
Amen

Šimon Brixi (1693-1735)

Magnificat
Quia respexit
Ecce enim ex hoc
Deposuit potentes
Esurientes
Sicut locutus est
Gloria Patri

Magnificat (výběr)

Pěvecký sbor Notre Dame

Pěvecký sbor Notre Dame vznikl v září 2004 při chrámu Matky Boží před Týnem v Praze na Staroměstském náměstí. Název sboru je odvozen od patronky Týnského chrámu "Naší Paní". Sbor Notre Dame vidí své poslání především ve zpěvu při liturgii, proto těžiště repertoáru tvoří duchovní hudba od renesance po současnost. Zvláště se zaměřuje na vokálně instrumentální díla období baroka a klasicismu. Členy sboru tvoří lidé nejrůznějších profesí, pro něž je zpěv koníčkem, kterému se věnují ve volném čase. Sbormistryně působí na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a vyučuje předměty studijních oborů Hudební výchova a Sbormistrovství.

Před koncertem i po něm je možno navštívit výstavu betlémů, 
prohlédnout kostel i kryptu.
Přijměte pozvání.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým