Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

1. adventní koncert - 30. 11. 2013

Vydáno: 18.11.2013 | Autor: | Zpět

Přijměte pozvání na první letošní adventní koncert. Zahajujeme dobu vnitřní přípravy na vánoce a k našemu vnitřnímu ztišení může koncert jistě napomoci. Pro nemoc účastníků jsme museli částečně změnit program, věříme, že bude ale přesto velmi kvalitní.
 

ADVENTNÍ HUDBA V KOSTELE

1. adventní koncert 
kostel sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie
Znojmo-Louka 

Sobota 30. listopadu 2013 -17.00 h

Irena Troupová

a Lukáš Vendl 

Program:

Georg Muffat (1653-1704) Toccata decima
Johann Sebastian Bach (1685-1570) Schlummertein, ihrmatten Seelen (BWV82a)

Johann Sebastian Bach (1685-1570)

Pastorale F dur (BWV 590)
Claudio Monteverdi (1567-1643) Exsultafilia
Johann Pachelbel (1653-1706) Aria con variazioni
Henry Purcell (1665-1695) An Evening Hymn
Dietrich Buxtehude (1637-1707) Passacaglia in d BuxWV 161
Claudio Monteverdi (1567-1643) Laudate Dominum
Dietrich Buxtehude (1637-1707) Praeludium in g
Georg Friedrich Händel (1685-1759) Amen

Přední česká sopranistka Irena Troupová si vydobyla mezinárodní renomé nejprve na poli historicky poučené interpretace staré hudby. Od 90. let, kdy žila v Berlíně, vystupovala na podiích celé Evropy, spolupracovala s T. Hengelbrockem, H. Armanem, J. Riffkinem, ansámblem OrpheonConsort ad., v ČR pak s J. Tůmou, B. Willi, M. Štrynclem, M. Knoblochovou a R. Hugem, se soubory Ensemble Tourbillon, Musica Florea, Collegiummusicum Brno a mnoha dalšími. Svůj záběr postupně rozšířila o romantickou a moderní písňovou i operní tvorbu. Vystoupila v cyklech FOK i České filharmonie (rané písně G. Mahlera) a na Pražském jaru. Dále se podílela na nahrávce opery B. Martinů „Lejour de bonté (Den dobročinnosti)“ pro Arco Diva, provedla kantátu „Agnus Dei“ a operu „Musica“ M. Kopelenta aj. Další soudobé premiéry zazní na Pražském jaru 2014. Od roku 2007 žije znovu v Praze.

         Lukáš Vendl absolvoval obor varhany ve třídě Prof. Jana Hory na Konzervatoři v Praze a u Doc. Jaroslava Tůmy na pražské HAMU a zúčastnil se řady mistrovských kurzů pod vedením vynikajících světových varhaníků. Studoval také na HochschulefürMusikundTheater v Hamburku pod vedením Prof. Wolfganga Zerera. Tématem jeho disertační práce je hudební teorie 17. a 18. stol. se zaměřením na tvorbu pro klávesové nástroje. Získal ocenění na několika domácích i zahraničních interpretačních soutěžích. Působí na Pražské konzervatoři a pravidelně také jako lektor na letních kurzech staré hudby ve Valticích na Moravě, Letní škole barokní hudby v Holešově a na kurzech duchovní hudby Convivium v Želivi. Je varhaníkem v ev. chrámu U Salvátora v Praze a v kostele ČCE na Dobříši. Věnuje se především poučené interpretaci barokní hudby. Provedl několik novodobých premiér rozsáhlejších vokálně instrumentálních děl např. z archivu kláštera v Želivi. Vede soubor barokních nástrojů Harmonia delectabilis a komorní vokální těleso Ensemble Guillaume.

Po skončení koncertu bude zahájena 
naše tradiční výstava betlémů a vánočních pohlednic,

případně můžete navštívit románskou kryptu. 
Přijměte pozvání.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým