Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

1. adventní koncert - 29. 11. 2014

Vydáno: 22.11.2014 | Autor: | Zpět

 

Přijměte pozvání na první letošní adventní koncert. Zahajujeme dobu vnitřní přípravy na vánoce a k našemu vnitřnímu ztišení může koncert jistě napomoci.
 

ADVENTNÍ HUDBA V KOSTELE

1. adventní koncert 
kostel sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie
Znojmo-Louka 

Sobota 29. listopadu 2014 -17.00 h

MINIMA A MOSTY 
vokální skupiny pod uměleckým vedením
Gabriely Lazárkové a Petra Koláře
 

Minima

Anonym In Natali Domini
Giulio Caccini (1551-1618) Ave Maria

Zdeněk Lukáš (1928-2007)

Pater Noster
Zoltán Kodály (1882-1967) Veni veni Emmanuel

Mosty

Spirituál / neznámý Králů Král
Spirituál / neznámý Připravujte cestu

Tomáš Machula / Václav Renč

Jednou, jednou
Tradicionál /Miloš Rejchrt Zní, zní, zní
Spirituál / neznámý Pán volá, poslouchej
Tomáš Machula / Václav Renč Vzácný Hosti, přijď již

Tomáš Machula / Václav Renč

Celé věky
hudba i text Bob Fliedr Ejhle, Pán přichází
Spirituál / Dušan Vančura Kočár vrzavý (Já se těším)
Spirituál Somebody´s knocking
Spirituál Wade in the Water

Tradicionál / Ivo Fischer

Jednou budem dál

 

Vokální skupina Minima byla založena v roce 2011 a z velké části je tvořena maminkami na mateřské dovolené. Její repertoár je široký - od černošských spirituálů přes starou hudbu až po skladby současných skladatelů. Skupina vystupuje na adventních, vánočních a velikonočních koncertech a občasně doprovází zpěvem nedělní mše svaté v kostele Povýšení sv. Kříže ve Znojmě. Uměleckou vedoucí je Gabriela Lazárková.

         Skupina Mosty Znojmo, navazující na činnost stejnojmenné brněnské sestavy z let 1981-1992, byla založena v únoru 2008. Od počátku se orientuje zejména na černošské spirituály, zpívané převážně bez doprovodu hudebních nástrojů. Skupina je pravidelným účasstníkem programu Znojemského hudebního festivalu, Vinobraní, Adventu, vernisáží a podobných kulturních akcí ve Znojmě i okolí.

Po skončení koncertu bude zahájena 
naše tradiční výstava betlémů a vánočních pohlednic,

případně můžete navštívit románskou kryptu. 
Přijměte pozvání.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým